hu bg

МОДУЛНИ КОФРАЖИ

ПЛАТНА AR.CO LL 3000

 • ПЛАТНА AR.CO 600X3000 BC/12
 • ПЛАТНА AR.CO 600X3000 BC/S
 • ПЛАТНА AR.CO RE 750 N X 3000
 • ПЛАТНА AR.CO RE 650 N X 3000
 • ПЛАТНА AR.CO R 900 X 3000
 • ПЛАТНА AR.CO R 800 X 3000
 • ПЛАТНА AR.CO R 700 X 3000
 • ПЛАТНА AR.CO R 600 X 3000
 • ПЛАТНА AR.CO R 550 X 3000
 • ПЛАТНА AR.CO R 500 X 3000
 • ПЛАТНА AR.CO R 450 X 3000
 • ПЛАТНА AR.CO R 400 X 3000
 • ПЛАТНА AR.CO R 350 X 3000
 • ПЛАТНА AR.CO R 300 X 3000
 • ПЛАТНА AR.CO R 250 X 3000
 • ПЛАТНА AR.CO R 200 X 3000
 • ПЛАТНА AR.CO R 150 L X 3000
 • ПЛАТНА AR.CO R 100 L X 3000
 • ПЛАТНА AR.CO F 570 C X 3000
 • ПЛАТНА AR.CO F 150 C X 3000

ПЛАТНА AR.CO LL 1500

 • ПЛАТНА AR.CO RE 750 N X 1500
 • ПЛАТНА AR.CO RE 650 N X 1500
 • ПЛАТНА AR.CO R 900 X 1500
 • ПЛАТНА AR.CO R 800 X 1500
 • ПЛАТНА AR.CO R 700 X 1500
 • ПЛАТНА AR.CO R 600 X 1500
 • ПЛАТНА AR.CO R 550 X 1500
 • ПЛАТНА AR.CO R 500 X 1500
 • ПЛАТНА AR.CO R 450 X 1500
 • ПЛАТНА AR.CO R 400 X 1500
 • ПЛАТНА AR.CO R 350 X 1500
 • ПЛАТНА AR.CO R 300 X 1500
 • ПЛАТНА AR.CO R 250 X 1500
 • ПЛАТНА AR.CO R 200 X 1500
 • ПЛАТНА AR.CO R 150 L X 1500
 • ПЛАТНА AR.CO R 100 L X 1500
 • ПЛАТНА AR.CO F 150 C X 1500

ПЛАТНА AR.CO LL 600

 • ПЛАТНА AR.CO RE 1000 N X 600
 • ПЛАТНА AR.CO RE 750 N X 600
 • ПЛАТНА AR.CO RE 650 N X 600
 • ПЛАТНА AR.CO R 900 X 600
 • ПЛАТНА AR.CO R 800 X 600
 • ПЛАТНА AR.CO R 700 X 600
 • ПЛАТНА AR.CO R 600 X 600
 • ПЛАТНА AR.CO R 500 X 600
 • ПЛАТНА AR.CO R 450 X 600
 • ПЛАТНА AR.CO R 400 X 600
 • ПЛАТНА AR.CO R 350 X 600
 • ПЛАТНА AR.CO R 300 X 600
 • ПЛАТНА AR.CO R 250 L X 600
 • ПЛАТНА AR.CO R 200 L X 600
 • ПЛАТНА AR.CO R 150 L X 600
 • ПЛАТНА AR.CO R 100 L X 600
 • ПЛАТНА AR.CO R 250 C X 600

ПЛАТНА MAIOR LL 3000

 • ПЛАТНА MAIOR 1200 X 3000
 • ПЛАТНА MAIOR 1100 X 3000
 • ПЛАТНА MAIOR 1000 X 3000
 • ПЛАТНА MAIOR 600 X 3000 BC/12
 • ПЛАТНА MAIOR RE 1000 N X 3000
 • ПЛАТНА MAIOR RE 750 N X 3000
 • ПЛАТНА MAIOR RE 650 N X 3000
 • ПЛАТНА MAIOR R 900 X 3000
 • ПЛАТНА MAIOR R 800 X 3000
 • ПЛАТНА MAIOR R 700 X 3000
 • ПЛАТНА MAIOR R 600 X 3000
 • ПЛАТНА MAIOR R 550 X 3000
 • ПЛАТНА MAIOR R 500 X 3000
 • ПЛАТНА MAIOR R 450 X 3000
 • ПЛАТНА MAIOR R 400 X 3000
 • ПЛАТНА MAIOR R 350 X 3000
 • ПЛАТНА MAIOR R 300 X 3000
 • ПЛАТНА MAIOR R 250 X 3000
 • ПЛАТНА MAIOR R 200 X 3000
 • ПЛАТНА MAIOR R 100 L X 3000
 • ПЛАТНА MAIOR F 570 C X 3000

ПЛАТНА MAIOR LL 1500

 • ПЛАТНА MAIOR RE 1000 N X 1500
 • ПЛАТНА MAIOR RE 750 N X 1500
 • ПЛАТНА MAIOR RE 650 N X 1500
 • ПЛАТНА MAIOR 12000 X 1500
 • ПЛАТНА MAIOR R 1000 X 1500
 • ПЛАТНА MAIOR R 900 X 1500
 • ПЛАТНА MAIOR R 800 X 1500
 • ПЛАТНА MAIOR R 700 X 1500
 • ПЛАТНА MAIOR R 600 X 1500
 • ПЛАТНА MAIOR R 550 X 1500
 • ПЛАТНА MAIOR R 500 X 1500
 • ПЛАТНА MAIOR R 450 X 1500
 • ПЛАТНА MAIOR R 400 X 1500
 • ПЛАТНА MAIOR R 350 X 1500
 • ПЛАТНА MAIOR R 300 X 1500
 • ПЛАТНА MAIOR R 250 X 1500
 • ПЛАТНА MAIOR R 200 X 1500
 • ПЛАТНА MAIOR R 150 L X 1500
 • ПЛАТНА MAIOR R 100 L X 1500
 • ПЛАТНА MAIOR F 570 C X 1500

КОФРАЖИ ЗА ОСНОВИ НА КОЛОНИ

 • ПЛАТНА AR.CO 1200 X 2000 (PLINTI)
 • ПЛАТНА AR.CO 1200 X 1500 (PLINTI)
 • ПЛАТНА AR.CO 1000 X 1500 (PLINTI)
 • ПЛАТНА AR.CO R 400L X 1200 (PLINTI)
 • ПЛАТНА AR.CO R 350L X 1200 (PLINTI)
 • ПЛАТНА AR.CO R 200L X 1200 (PLINTI)
 • ПЛАТНА AR.CO R 100L X 1200 (PLINTI)
 • ПИРАМИДАЛНИ ЪГЛИ 370 X 370 H 1200
 • ПИРАМИДАЛНИ ЪГЛИ 320 X 320 H 1200
 • КОЛОННИ ПОДПОРИ ЗА ФИКСИРАНЕ НА ОСНОВИ НА КОЛОНИ LL 550

ОПОРИ LL 3000

 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПОРИ 50 X 3000
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПОРИ 25 X 3000
 • ОПОРИ LL 3000

ОПОРИ LL 1500

 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПОРИ 50 X 1500
 • ОПОРИ LL 1500 RPN

ОПОРИ LL 600

 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПОРИ 50 X 600
 • ОПОРИ LL 600 RPN

ЪГЛИ LL 3000

 • ВЪТРЕШНИ ЪГЛИ 200 X 150 X 3000
 • ВЪТРЕШНИ ЪГЛИ 250 X 200 X 3000
 • ВЪТРЕШНИ ЪГЛИ 200 X 200 X 3000
 • ВЪТРЕШНИ ЪГЛИ 200 X 100 X 3000
 • ВЪТРЕШНИ ЪГЛИ 150 X 150 X 3000
 • ВЪТРЕШЕН РАЗДВИЖЕН ЪГЪЛ 100 X 100 X 3000
 • ВЪНШЕН РАЗДВИЖЕН ЪГЪЛ 50 X 50 X 3000
 • РАЗДВИЖЕНИ ЪГЛИ 250 X 250 X 3000
 • ЪГЪЛ ЗА ДЕКОФРИРАНЕ НА ШАХТА 300 X 300 X 3000

ЪГЛИ LL 1500

 • ВЪТРЕШНИ ЪГЛИ 200 X 150 X 1500
 • ВЪТРЕШНИ ЪГЛИ 250 X 200 X 1500
 • ВЪТРЕШНИ ЪГЛИ 200 X 200 X 1500
 • ВЪТРЕШНИ ЪГЛИ 200 X 100 X 1500
 • ВЪТРЕШНИ ЪГЛИ 150 X 150 X 1500
 • ВЪНШНИ ЪГЛИ LL 1500
 • ВЪТРЕШЕН РАЗДВИЖЕН ЪГЪЛ 100X100X1500
 • ВЪНШЕН РАЗДВИЖЕН ЪГЪЛ 50X50X1500
 • РАЗДВИЖЕНИ ЪГЛИ 250 X 250 X 1500

ЪГЛИ LL 600

 • ВЪТРЕШНИ ЪГЛИ 200 X 150 X 600
 • ВЪТРЕШНИ ЪГЛИ 250 X 150 X 600
 • ВЪТРЕШНИ ЪГЛИ 200 X 200 X 600
 • ВЪТРЕШНИ ЪГЛИ 150 X 150 X 600
 • ВЪНШНИ ЪГЛИ LL 600

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА БЕТОНИРАНЕ

 • ВЕРТИКАЛИЗАТОР H. 3
 • ВЕРТИКАЛИЗАТОР H. 1,8
 • ВЕРТИКАЛИЗАТОР H. 1,8 ОСНОВЕН
 • ЗАКРЕПВАЩИ МЕТАЛНИ ПРЪТИ ВЕРТИКАЛИЗАТОР D.15
 • МЕТАЛНИ ПРЪТИ С ВИНТОВА РЕЗБА
 • ПОЦИНКОВАНИ ЩИФТОВЕ
 • СПЕЦИАЛНИ КЛИНОВЕ ЗА ГРЕДИ
 • МУФИ DW LL 100
 • ГРЕДА 2U 240 G/S
 • U-ОБРАЗНА ГРЕДА ЗА ВЕРТИКАЛИЗАТОР ТИП LL 500

ПЛАТНА ЗА АСАНСЬОРНИ ШАХТИ

 • ЪГЛИ ЗА ДЕКОФРИРАНЕ НА ШАХТИ 300X300 X 3000
 • САМОСПУСКАЩИ СЕ ЕЛЕМЕНТИ/S МЕТАЛЕН ЛИСТ LL 1500
 • САМОСПУСКАЩИ СЕ ЕЛЕМЕНТИ/S МЕТАЛЕН ЛИСТ LL 3000
 • ГАЙКА
 • МЕТАЛНИ ПРЪТИ KTS 20 LL 300
 • ЕЛАСТИЧНИ ЩИФТОВЕ
 • САМОСПУСКАЩ СЕ КЛЮЧ R 41
 • S/250 ПОЦИНКОВАНИ МЕТАЛНИ ПЛОЧИ ЗА СИСТЕМАТА

EC МЕТАЛНИ ПРЪТИ С ВИНТОВА РЕЗБА

 • EC МЕТАЛНИ ПРЪТИ С ВИНТОВА РЕЗБА LL 500 ПОЦИНК.
 • EC МЕТАЛНИ ПРЪТИ С ВИНТОВА РЕЗБА LL 750 ПОЦИНК.
 • EC МЕТАЛНИ ПРЪТИ С ВИНТОВА РЕЗБА LL 1000 ПОЦИНК.
 • EC МЕТАЛНИ ПРЪТИ С ВИНТОВА РЕЗБА LL 1250 ПОЦИНК.
 • EC МЕТАЛНИ ПРЪТИ С ВИНТОВА РЕЗБА LL 1500 ПОЦИНК.
 • EC МЕТАЛНИ ПРЪТИ С ВИНТОВА РЕЗБА LL 1750 ПОЦИНК.
 • EC МЕТАЛНИ ПРЪТИ С ВИНТОВА РЕЗБА LL 2000 ПОЦИНК.
 • EC МЕТАЛНИ ПРЪТИ С ВИНТОВА РЕЗБА LL 2250 ПОЦИНК.
 • EC МЕТАЛНИ ПРЪТИ С ВИНТОВА РЕЗБА LL 2500 ПОЦИНК.
 • EC МЕТАЛНИ ПРЪТИ С ВИНТОВА РЕЗБА LL 3000 ПОЦИНК.
 • EC МЕТАЛНИ ПРЪТИ С ВИНТОВА РЕЗБА LL 3500 ПОЦИНК.
 • EC МЕТАЛНИ ПРЪТИ С ВИНТОВА РЕЗБА LL 4000 ПОЦИНК.
 • EC МЕТАЛНИ ПРЪТИ С ВИНТОВА РЕЗБА LL 4500 ПОЦИНК.
 • EC МЕТАЛНИ ПРЪТИ С ВИНТОВА РЕЗБА LL 6000 ПОЦИНК.
 • МЕТАЛНИ ПРЪТИ С ВИНТ. РЕЗБА D.20 LL 220 ПОЦИНК.
 • МЕТАЛНИ ПРЪТИ С ВИНТ. РЕЗБА D.20 LL 300 ПОЦИНК.
 • ЗАКРЕПВАЩИ МЕТАЛНИ ПРЪТИ ДВОЕН ВЕРТИКАЛИЗАТОР D.15
 • МЕТАЛНИ ПРЪТИ С ВИНТОВА РЕЗБА T.T.

АКСЕСОАРИ

 • UNIBLOCK СТЯГАЩИ ЕЛЕМЕНТИ 100/R С ПОДСТАВКА С РЕЗБА
 • UNIBLOCK СТЯГАЩИ ЕЛЕМЕНТИ 60/R
 • ЗАХВАТИ
 • MAIOR/R 100UNIBLOCK СТЯГАЩИ ЕЛЕМЕНТИ С ПОДСТАВКА С РЕЗБА
 • MAIOR/R/N UNIBLOCK СТЯГАЩИ ЕЛЕМЕНТИ
 • ПОЦИНКОВАНИ S МЕТАЛНИ ПЛОЧИ ЗА СИСТЕМАТА
 • ПОЦИНК. S/250 МЕТАЛНИ ПЛОЧИ ЗА СИСТЕМАТА
 • ПОЦИНКОВАНИ КЛИНОВЕ
 • ПОЦИНКОВАНИ КЛИНОВЕ T.T.
 • КЛИН С ДВОЙНА ДУПКА
 • ПОЦИНКОВАНИ КЛИНОВЕ
 • СПЕЦИАЛНИ КЛИНОВЕ ЗА ГРЕДИ
 • ПОЦИНК. ПОДСТАВКИ С РЕЗБА DW
 • ПОЦИНК. ШАРНИРНИ ПОДСТАВКИ С РЕЗБА
 • ПОЦИНК. ШЕСТСТЕННА ГАЙКА 30X50 B.4
 • ПОЦИНКОВАНА ГАЙКА M 20
 • НЕОБРАБОТЕНА ШЕСТСТЕННА ГАЙКА
 • МУФИ DW LL 100
 • ПОВДИГАЩИ КУКИ KG 360
 • MAIOR ПОВДИГАЩИ КУКИ KG 400
 • ПОЦИНК. СТЯГАЩИ СКОБИ LL 45 D.30
 • ПОЦИНК. СТЯГАЩИ СКОБИ LL 60 D.30
 • LL 550 СТЯГАЩИ СКОБИ ЗА ОСНОВИ НА КОЛОНИ
 • MAIOR КРЕПЕЖЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ГЛАВА
 • ГРЕДИ 2U 240 G/S
 • КРЕПЕЖЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ГЛАВА ЗА ГРЕДИ
 • U-ОБРАЗНИ ГРЕДИ ЗА ВЕРТИКАЛИЗАТОР L 500
 • LL 3000 НИВЕЛИРАЩИ ГРЕДИ
 • ЗАХВАТИ ЗА НИВЕЛИРАЩИ ГРЕДИ
 • НИВЕЛИРАЩИ ГРЕДИ ЗА АСАНСЬОРНИ ШАХТИ
 • ЗАХВАТИ ЗА НИВЕЛИРАЩИ ГРЕДИ ЗА АСАНСЬОРНИ ШАХТИ
 • САМОЗАТВАРЯЩ СЕ КЛИН
 • НИВЕЛИРАЩИ ГРЕДИ ЗА РАЗДВИЖЕНИ ЪГЛИ LL 2160
 • СПЕЦИАЛНИ ХОДОВИ ПЛАТФОРМИ
 • ОБИКНОВЕНИ ХОДОВИ ПЛАТФОРМИ
 • МОНТАЖНИ МОСТОВЕ
 • ЛОСТОВЕ ЗА ЗАЩИТЕН ПАРАПЕТ / 150
 • ПРЕДЕН ЗАЩИТЕН ПАРАПЕТ
 • ЩИФТОВЕ ЗА ХОДОВИ ПЛАТФОРМИ
 • ПОДПОРА S/T LL 2000 – 3600
 • ПОДПОРА S/T LL 2400 – 4500
 • ПОДПОРА S/T LL 5400 – 7000
 • ПОДПОРА S/T MAIOR LL 2000 – 3600
 • ПОДПОРА S/T MAIOR LL 2400 – 4500
 • ПОДПОРА S/T MAIOR LL 5400 – 7000
 • ПОЦИНК. ЗАХВАТИ ЗА ПОДПОРА
 • ПОЦИНК. ЗАХВАТИ ЗА MAIOR ПОДПОРА
 • ПЛАСТМ. ТРЪБА D.22 (НА МЕТЪР)
 • ПЛАСТМ. ЗАТВАРЯЩ ЕЛЕМЕНТ ЗА КРАЯ НА ТРЪБА D.22
 • ПЛАСТМ. ПОДСТАВКА D.22
 • ПЛАСТМ. ДИСТАНЦИОННИ ЧАСТИ СЪС ЗАТВАРЯЩ ЕЛЕМЕНТ ЗА КРАЯ НА ТРЪБА LL 150
 • ПЛАСТМ. ДИСТАНЦИОННИ ЧАСТИ LL 200 СЪС ЗАТВАРЯЩ ЕЛЕМЕНТ ЗА КРАЯ НА ТРЪБА
 • ПЛАСТМ. ДИСТАНЦИОННИ ЧАСТИ LL 250 СЪС ЗАТВАРЯЩ ЕЛЕМЕНТ ЗА КРАЯ НА ТРЪБА
 • ПЛАСТМ. ДИСТАНЦИОННИ ЧАСТИ LL 300 СЪС ЗАТВАРЯЩ ЕЛЕМЕНТ ЗА КРАЯ НА ТРЪБА
 • ПЛАСТМ. ДИСТАНЦИОННИ ЧАСТИ LL 350 СЪС ЗАТВАРЯЩ ЕЛЕМЕНТ ЗА КРАЯ НА ТРЪБА
 • ПЛАСТМ. ДИСТАНЦИОННИ ЧАСТИ LL 400 СЪС ЗАТВАРЯЩ ЕЛЕМЕНТ ЗА КРАЯ НА ТРЪБА
 • ПЛАСТМ. ДИСТАНЦИОННИ ЧАСТИ LL 500 СЪС ЗАТВАРЯЩ ЕЛЕМЕНТ ЗА КРАЯ НА ТРЪБА
 • ЕЛАСТИЧНИ ЗАТВАРЯЩИ БОЛТОВЕ
 • ПОЦИНК. ЛОСТОВЕ 0-500
 • ЧАСТ ЗА ДЕКОФРИРАНЕ НА ПЛАТНА LT. 25
 • ДЪРЖАТЕЛ ЗА 13 БР. ПЛАТНА ARCO
 • ДЪРЖАТЕЛ ЗА 10 БР. ПЛАТНА ARCO
 • ДЪРЖАТЕЛ ЗА АКСЕСОАРИТЕ, НАПРАВЕН ОТ МЕТАЛЕН ЛИСТ
 • СКОБА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА 10 БР. КОФРАЖ ARCO
 • СКОБА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА 9 БР. КОФРАЖ MAIOR

ДЪРВЕНИ ПЛАТНА LL 3000

 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 188 X 2988
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 238 X 2988
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 288 X 2988
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 338 X 2988
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 388 X 2988
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 438 X 2988
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 488 X 2988
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 538 X 2988
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 588 X 2988
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 638 X 2988
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 688 X 2988
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 738 X 2988
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 788 X 2988
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 838 X 2988
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 888 X 2988
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 988 X 2988
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 1088 X 2988
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 1188 X 2988
 • КРИЛЧАТ БОЛТ ЗА ДЪРВО 5,5X40 ZN

ДЪРВЕНИ ПЛАТНА LL 1500

 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 188 X 1488
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 238 X 1488
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 288 X 1488
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 338 X 1488
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 388 X 1488
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 438 X 1488
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 488 X 1488
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 538 X 1488
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 588 X 1488
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 638 X 1488
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 688 X 1488
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 738 X 1488
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 788 X 1488
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 838 X 1488
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 888 X 1488
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 988 X 1488
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 1088 X 1488
 • ДЪРВЕНИ ПЛАТНА 1188 X 1488
 • КРИЛЧАТ БОЛТ ЗА ДЪРВО 5,5X40 ZN

N&M.EKRO Hungary ООД.

2310 Szigetszentmiklós,
Sóderes utca 112

Тел.: 0036-70-622-4440
0036-30-216-4215
0036-30-991-7537
0043-6767-133-214
Факс: 0036-1-276-9576


marek@vebra.hu
info@vebra.hu

N&M.EKRO Hungary ООД.
Факс: 0036-1-276-9576


Skype: ekroteam

www.vebra.hu
www.zsaluk.hu

В.Николов E-mail:

vadimex@mail.bg

Тел : 00359-888204044

© 2007 Всички права запазени